Voda v lidském těle

Autor: administrator <rikki.rtt(at)centrum.cz>, Téma: Středisko, Vydáno dne: 10. 10. 2013

Tuto novou akci organizovala Panenka a středisko Dakota Cheb. Celkem se zúčastnilo 70 účastníků! Z našeho střediska jela 3 děvčata a připojilo se 8 vlčat. Díky Marušce R. a Petrovi Kmoškovi, kteří se ve vědomostní soutěži umístili na 1.a 2. místě, bylo i celé středisko vyhodnoceno jako nejlepší!Na akci získala Panenka mimořádnou dotaci, proto 3 denní akce byla pro účastníky jen s velmi malými náklady. Máje pomáhala maminka Zdenka Nýmanská, vzala si na starost vlčata. Program byl nabitý, počínaje páteční a sobotní večerní hrou. pokračovalo malováním vodní kapky, vytvořením vodních hodin, sledováním akce hasičů. Největším lákadlem a překvapením pro všechny byla prohlídka laboratoře v chebských vodárnách, pozorování mikroskopem, každý si mohl vyzkoušet různé zkoušky, které se v laboratoři provádí a hlavně, na všechny otázky dostala kvalifikovanou odpověď. Nabyté znalosti pak účastníci využili v testech- a můžeme se pochlubit, díky Marušce R. a Petrovi Kmoškovi, kteří byli na 1.a 2. místě, bylo i celé středisko vyhodnoceno jako nejlepší a nejen střediska, ale všichni účastníci si odvezli nějakou cenu.

My jsme si navíc doplnili program ještě o návštěvu chebského muzea, kde probíhalo Knihobraní a výstava Ptáci se vracejí. V neděli po zakončení jsme ještě stihli prohlídku podhradí v areálu Krajinky a Chebský hrad. A to bylo na celý víkend opravdu hodně dojmů. Proto není divu, že mnozí po dojezdu domů povídali a povídali, poté padli a spali několik hodin.

Mája & Zdenka