Nechte své dítě vyrůst ve skautu!

Ve skautingu si člověk vyzkouší nové věci a vyzkouší si i ty staré, ale třeba i trochu jinak. Sáhne si na GPSku, fotoaparát, učí se dělat reportáže, slaňovat skály, vařit, sjíždět vodu na raftech i v kánoích. Ale to není důležité. Důležité je, co se člověk u skautské činnosti učí mimochodem: že má cenu se o něco snažit, že má cenu se zapojit, že má cenu spolupracovat; že má cenu být součástí věcí, ne jejich pozorovatelem...

Chci vědět víc

Jak přihlásit své dítě do skautského oddílu?
Zkontaktujte vedoucího oddílu nebo navštivte naši klubovnu v čase schůzky. Vedoucí jednotlivých oddílů vám rádi pomohou.

Co je skauting?

Skauting, to jsou dvě základní věci - dobrá parta a dobrá příležitost. Jednak skupina lidí, přátel, kamarádů - jednak příležitost žít život dynamicky, naplno a smysluplně, příležitost rozvíjet se, tvořit svět lepším tím, že ho vezmu do svých rukou.
Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci společně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou, hrou - a zároveň způsobem, jak poznávat nové věci.

Více o skautingu

Český skauting

Skauting v naší zemi existuje od roku 1911. Skautskými oddíly od té doby prošlo na půl milionu lidí, mezi nimi i řada později významných osobností z různých oborů. Dnes je v ČR registrováno na 45 tisíc skautů.
Skauti působí ve více než tisíci městech a o děti se dobrovolně stará několik tisíc vyškolených vedoucích.
Čeští skauti a skautky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení či rasy se sdružují v organizaci Junák - svaz skautů a skautek ČR.

Středisko Lípa Kynšperk

Středisko funguje nepřetržitě od ledna 1990, název Lípa však pochází už z roku 1968, kdy zde skauti krátce působili.
V současné době má středisko kolem 60 členů a řadí se tak nejen k největším skautským střediskům Karlovarského kraje, ale také k největším organizacím pracujícím s dětmi v našem městě.
O popularitě našeho střediska svědčí také jak nepřetržitá řada jednadvaceti letních táborů (povětšinou na našem vlastním tábořišti - na Ďuriho louce), tak i pravidelně vysoká účast na našich akcích konaných pro veřejnost, ať už se jedná o Lanový svět či oblíbené Strašení.

Historie střediska
Rubriky článků

Tento web byl takhle vytvořen a proto tak vypadá. Howgh.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server